OFERTA ACADÈMICA
Grup CETT

Introducció


El centre internacional de formació i transferència de coneixement CETT (adscrit a la Universitat de Barcelona) va presentar el primer Diploma d’extensió universitària en Cocteleria i Mixologia de l’Estat Espanyol. La primera edició d’aquesta formació es va impartir en el Campus CETT-UB, entre els mesos de novembre de 2015 i maig de 2016, amb l’assessorament i la col·laboració de Javier de la Muelas, empresari, bartender, mixologista i director del desenvolupament conceptual del curs. 

 

La creixent evolució de la cocteleria a nivell estatal durant els darrers anys, potenciada per la introducció de noves tècniques i productes utilitzats a l'alta gastronomia, així com per les modes d’alguns combinats que l’han fet més assequible i a l'abast del consumidor, ha originat una manca de professionals adaptats a aquests nous condicionants.

En aquest nou escenari, el professional no només ha d’assentar unes bases sòlides sobre tecnologia i producte, sinó també ha d’adquirir una visió global sobre les particulatitats i el model de gestió que comporta un establiment d'aquestes característiques per tal d'assegurar la rendibilitat i sostenibilitat del negoci. També ha de professionalitzar-se la baristera, ja que en molts països el cambrer i el barista comparteixen o complementen moltes tècniques i funcions i fins i tot, una mateixa persona pot arribar a realitzar ambdues funcions.

Els alumnes que necessitin reforçar els coneixements bàsics abans de cursar la formació d'Extensió Universitària de Cocteleria i Mixologia, poden realitzar el Curs Cocteleria Intensiu