JORNADA ACADÈMICA > PARTICIPAR >

OPORTUNITATS DE PUBLICACIÓ

Tots els articles i comunicacions presentades en aquesta edició del CETT Smart Tourism Congress Barcelona es publicaran en un llibre d'Actes digital amb el corresponent ISBN. Paral·lelament, els articles més rellevants presentats durant el congrés podran optar a les següents opcions de publicació, mitjançant la seva selecció amb processos d’avaluació per parells anònims:

JOURNAL OF TOURISM ANALYSIS: REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO

JOURNAL OF TOURISM ANALYSIS: REVISTA DE ANÁLISIS TURÍSTICO

Els articles destacats en anglès o castellà relacionats amb el camp de les humanitats i les ciències socials des d’una perspectiva turística, seran considerats per a ser publicats al Journal of Tourism Analysis. Indexada a Scopus, DOAJ, ABI/INFORM, DIALNET; avaluada a CARHUS Plus+ 2018, Directory of Open Access Journals, ERIHPlus, LATINDEX.

Enlightening

ENLIGHTENING TOURISM. A PATHMAKING JOURNAL

Els articles destacats en anglès relacionats amb la planificació i desenvolupament, gestió, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació i la comunicació o la qualitat del servei, seran considerats per a la seva publicació a Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal. Indexada a Scopus, DOAJ, CAB Abstracts, Hospitality & Tourism Complete, Hospitality & Tourism Index, DIALNET; avaluada a LATINDEX. Catálogo v2.0 (2018 - ) ERIHPlus.

ARA

ARA: JOURNAL OF TOURISM RESEARCH

Els articles destacats en anglès o castellà que analitzin els vincles entre els sectors del turisme amb el territori tant en la gestió sostenible com intel·ligent de les destinacions, seran considerats per a publicar en Ara: Journal of Tourism Research. Indexada a DOAJ, DIALNET, LATINDEX; avaluada a ERIHPlus, LATINDEX i REDIB.

Heritage

TOURISM & HERITAGE JOURNAL

Els articles destacats en anglès o castellà que analitzin temàtiques relacionades amb el patrimoni i la museografia, la geografia cultural o la sociologia, tenint sempre el turisme com a eix vertebrador, seran considerades per la seva publicació al Tourism & Heritage Journal. Indexada a DOAJ, DIALNET, LATINDEX; avaluada a ERIHPlus i REDIB.