INFORMACIÓ GENERAL > JORNADA ACADÈMICA > PARTICIPAR >

PRESENTACIÓ DE RESUMS I COMUNICACIONS

Les comunicacions hauran de tractar sobre qualsevol dels temes d’interès del Congrés, i seran avaluades de forma anònima pels membres del Comitè Científic. Aquelles que se seleccionin seran presentades oralment durant el III Smart Tourism Congress Barcelona i publicades, juntament amb les ponències, en un llibre d’actes digital amb ISSBN.

Tots els signants dels treballs acceptats com comunicacions que assisteixin al congrés han d'estar inscrits com a assistents i haver pagat la corresponent quota. En el cas de comunicacions amb diferents autors, com a mínim un d'ells ha d'assistir al congrés. Els autors que no assisteixin al congrés però paguin la quota corresponent, rebran la documentació del congrés, els certificats oportuns i les actes.

Els idiomes acceptats en el Congrés són el Català, Castellà i Anglès.

Resums


Totes les persones que desitgin aportar comunicacions al Congrés hauran d'indicar-ho a l'hora de registrar-se com a assistents al Congrés mitjançant el següent Formulari d'Inscripció. Un cop s'hagi efectuat el registre, se'ls hi facilitarà una direcció web des d'on podran, a través de la plataforma Easychair , enviar un resum de la seva comunicació. A partir de la seva recepció seran avaluats per a la seva acceptació i es comunicarà als autors la decisió corresponent dins els terminis estipulats.

L'extensió del resum serà de 4.000 caràcters amb espais com a màxim. El contingut d'aquest haurà d’incloure aquells aspectes que s'abordin en la comunicació incloent introducció, objectius, metodologia i resultats.

Comunicacions


Aquelles comunicacions que hagin estat acceptades hauran d’enviar l’article complet a l'adreça de correu electrònic del Congrés: stcb@cett.cat. Els artícles presentats s'hauràn d'adequar a normes estipulades en la plantilla adjunta.

La defensa de les comunicacions es faràn en el marc de la Jornada Acadèmica (12 de novembre) en sessions paral·leles en qualsevol dels tres idiomes: Català, castellà o anglès.

Plantilla de presentació


El congrés disposa d'una maqueta base per a la realització de les preentacions en Power Point

Descarga
STCB base PTT.pptx
Descarga


Novetat!

Degut a la situació sanitària que estem vivint i d'acord amb els protocols adoptats recentment per l'administració competent, l'organització del congrés ha pres la decisió de realitzar l'esdeveniment en format virtual.

El comitè organitzador detallarà més endavant l’encaix de les comunicacions presentades en les sessions paral·leles de la Jornada Acadèmica.

Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: PRESENTACIÓ DE RESUMS I COMUNICACIONS | Smart Tourism Congress Barcelona
Membre afiliat:
Fotografia de: PRESENTACIÓ DE RESUMS I COMUNICACIONS | Smart Tourism Congress Barcelona