JORNADA ACADÈMICA > PARTICIPAR >

PRESENTACIÓ DE RESUMS I COMUNICACIONS

Les comunicacions hauran de tractar sobre qualsevol dels temes d’interès del Congrés, i seran avaluades de forma anònima pels membres del Comitè Científic. Aquelles que se seleccionin seran presentades oralment durant el IV CETTSmart Tourism Congress Barcelona i publicades, juntament amb les ponències, en un llibre d’actes digital amb ISBN.
 
Tots els signants dels treballs acceptats com a comunicacions que assisteixin al congrés han d'estar inscrits com a assistents. En el cas de comunicacions amb diferents autors, com a mínim un d'ells ha d'assistir al congrés. Els autors que no assisteixin al congrés rebran la documentació del congrés, els certificats oportuns i les actes.
 
Els idiomes acceptats en el Congrés són el Català, Castellà i Anglès.

Resums

Totes les persones que desitgin aportar comunicacions al Congrés hauran d'indicar-ho a l'hora de registrar-se com a assistents al Congrés. Un cop s'hagi efectuat el registre, se'ls hi facilitarà una adreça web des d'on podran, a través de la plataforma Easychair, enviar un resum de la seva comunicació. A partir de la seva recepció seran avaluats per a la seva acceptació i es comunicarà als autors la decisió corresponent dins els terminis estipulats.

 
L'extensió del resum serà de 4.000 caràcters amb espais com a màxim. El contingut d'aquest haurà d’incloure aquells aspectes que s'abordin en la comunicació incloent introducció, objectius, metodologia i resultats.

Comunicacions


Aquelles comunicacions que hagin estat acceptades hauran de trametre l’article complet a l'adreça de correu electrònic del Congrés: stcb@cett.cat. Els articles presentats s'hauran d'adequar a normes estipulades en la plantilla adjunta.
 
La defensa de les comunicacions es faran en el marc de la Jornada Acadèmica (10 de novembre) en sessions paral·leles en qualsevol dels tres idiomes: Català, castellà o anglès.
 
 

Novetat: Ja està disponible la plantilla PowerPoint per preparar les presentacions de les comunicacions acceptades