PROGRAMA

9 de Novembre 2022 - Jornada Professional

La Jornada Professional és un fòrum únic destinat a reunir acadèmics i actors rellevants del sector turístic. L'objectiu principal és transferir el coneixement entre l'àmbit acadèmic i el sector industrial a través d'una intel·ligent concepció del sector i tenint en compte els reptes actuals i futurs i les necessitats de la indústria turística.

La Jornada inclou ponències i taules de debat on participen actors destacats del sector turístic amb la finalitat de facilitar la transferència de coneixements entre el sector professional i el món acadèmic, així com contrastar el grau d'implantació de l'Smart Tourism en el sector.

HORARIJORNADA PROFESSIONAL
9.15 - 9.45 h.

INAUGURACIÓ DEL IV CETT SMART TOURISM CONGRESS BARCELONA

9.45 - 10.30 h.

KEYNOTE: POLICY RECOMMENDATIONS FOR SUSTAINABLE AND INTELLIGENT MOBILITY IN MEDITERRANEAN DESTINATIONS

Contextualització inicial sobre les principals tendències, reptes i objectius de la mobilitat sostenible i intel·ligent a nivell mediterrani en la que el ponent compartirà un conjunt de polítiques locals i regionals a tenir en compte. Posteriorment la presentació seguirà un format d’entrevista, permetent tant aprofundir en les qüestions claus del futur de la mobilitat turística, com la participació del públic assistent.

10.30 - 11.45 h.

TAULA RODONA: LA MOBILITAT INTEL·LIGENT COM A EINA DE GESTIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE

La taula rodona té com a objectiu exposar la posada en marxa i el desenvolupament de bones pràctiques en la dimensió d"accessibilitat i mobilitat intel·ligent que estiguin sent implementades en destinacions urbanes de referència. Es pretén donar així a conèixer i debatre sobre solucions que donen resposta al repte de gestionar el turisme i, concretament la mobilitat turística, sota criteris de sostenibilitat i aplicació de nous coneixements.

11.45 - 12.15 h.

COFFEE BREAK

12.15 - 13.45 h.

TAULA RODONA: LA NOVA CONNECTIVITAT 5G AL SECTOR TURÍSTIC

La taula rodona té com a objectiu debatre sobre les fortes tendències tecnològiques a què s'exposa el turisme, i com la introducció i adopció del 5G a les xarxes de comunicació juga un paper rellevant per a la implementació de solucions per a la gestió empresarial i de les destinacions. Així, es presentaran diferents casos d'aplicació del 5G en els àmbits de les experiències turístiques, la gestió i la promoció del sector, així com solucions que donen respostes als objectius d'eficiència energètica.

*L'ordre de les taules rodones podria modificar-se