TERMINIS

Per a participar en el Congrés caldrà tenir en compte els següents terminis per a l'enviament de resums i comunicacions:


29/05/2022 Data límit per a l'enviament de resums

10/07/2022 Nova data per a l'enviament de resums

15/07/2022 Notificació dels resums acceptats

9-10/11/2022 Data de Celebració del Congrés

L’enviament de comunicacions completes es farà al correu stcb@cett.es segons la plantilla de referència. Consulteu apartat de Presentació de comunicacions per a més informació.