TERMINIS

Per a participar en el Congrés caldrà tenir en compte els següents terminis per a l'enviament de resums i comunicacions:


15/07/2020 Data límit per a l'enviament de resums*

30/07/2020 Notificació dels resums acceptats

31/08/2020 Data límit per a la inscripció amb quota avançada

11/10/2020 Data límit per a l'enviament de comunicacions completes

11-12/11/2020 Data de Celebració del Congrés

 

* A partir d’aquesta data i fins l'11 d'octubre, es podrà presentar la comunicació complerta sense haver enviat el resum prèviament. Aquestes comunicacions quedaran condicionades a la seva acceptació per part del Comitè Científic.

L’enviament de comunicacions completes es farà al correu stcb@cett.es segons la plantilla de referència. Consulteu apartat de Presentació de comunicacions per a més informació.

Organizat per: Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i Gastronomia CETT
Fotografia de: TERMINIS | Smart Tourism Congress Barcelona
Membre afiliat:
Fotografia de: TERMINIS | Smart Tourism Congress Barcelona