Màster Oficial de Direcció Hotelera i de Restauració

M
Modalitat: Presencial
Durada: 1 curs (60 ECTS)
Idiomes: Castellà

Objectius

Objectius Formatius

Les competències clau que es desenvolupen en aquest Màster es centren principalment en la formació dels nostres estudiants en els àmbits de la Direcció Hotelera i de la Direcció de la Restauració, a partir de la consecució dels següents objectius:

  • Preparació de professionals que tenint una base de formació en gestió hotelera, mitjançant l'aprofundiment en els aspectes claus per garantir l'èxit en la gestió, pugin capacitar-se per assolir posicions de lideratge a aquest sector cada cop més competitiu.

  • Introduir modernes tècniques de direcció en tots els àmbits relacionats amb l'activitat hotelera per aconseguir models de gestió més eficients.

  • Dotar el participant d'una visió analítica del sector de la restauració des d'un punt de vista global i específic, aportant els coneixements necessaris per gestionar els diferents tipus d'empreses que compren aquest sector.

  • Informar sobre la normativa actual i incorporar les** últimes novetats i tendències de producció i tecnologia** en els diversos tipus de Restauració.

  • Dotar el participant de la capacitat per desenvolupar el liderat, la gestió i la planificació en els càrrecs següents: director d'empreses de restauració, supervisor de producció, cap d'àrea d'expansió, responsable d'aliments i begudes, etc.

  • Aconseguir per part dels alumnes l'assimilació de les principals competències per a la direcció dels departaments de Food &Beverage i capacitar per dirigir les noves empreses de restauració comercial i per a col.lectivitats.