Fotografia de: Programa | Turisme Responsable i Sostenible
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Programa
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques
Propera convocatòria: Octubre 2021

Programa

60 Crèdits Europeus (ECTS)

Assignatures troncals del màster (18 ECTS):

Direcció de Màrqueting (9 ECTS):

 • Fonaments del Màrqueting.
 • Comunicació i Màrqueting Responsable.
 • Green Marketing
 • Pla de Màrqueting: estratègies i tècniques.

Direcció Econòmica-Financera (3 ECTS):

 • Introducció a l'Anàlisi Economico-Financer.
 • Diagnòstic del Rendiment, Rendibilitat i Apalancament.
 • Perspectiva dels Costos Associats a la Qualitat i la Sostenibilitat.
 • Aplicacions Pràctiques.

Direcció Estratègica (6 ECTS):

 • Concepte i Tipologies de l'Estratègia Empresarial.
 • El Desplegament Estratègic en Relació amb el Desenvolupament d'Objectius.
 • Orientació de l'Estratègia cap a la Qualitat i la Sostenibilitat.
 • La Revisió de l'Estratègia a través del Quadre de Comandament Integral.

Assignatures d'especialització del màster(21 ECTS):

Gestió i Desenvolupament Sostenible (6 ECTS):

Anàlisi i Eines de Diagnòstic per l'Avaluació d'Aspectes i Impactes Ambientals, Socials i Econòmics al Sector Turístic. Eines, Components i Avaluació per a la Gestió de Projectes Sostenibles i Responsables. Gestió de Projectes.

Gestió de projectes (3 ECTS):

 • El Cicle de Vida d'un Projecte de Desenvolupament Turístic.
 • Les Parts Interessades que Intervenen en un Projecte de Desenvolupament Turístic Sostenible.
 • Disseny d'Indicadors de Control.
 • Disseny de serveis turístics (3 ECTS):
 • Eines i Metodologia per a la Creació de Productes i Serveis Turístics sostenibles i Responsables
 • Generació i Disseny d'Experiències Sostenibles.
 • Design Thinking: Tècniques per al Disseny de Serveis.

Sistemes de Gestió Sostenible (6 ECTS):

 • Objectius, Tipologies i Principis.
 • La Sostenibilitat a l'Empresa i Sistemes de Garantia de Qualitat.
 • La Gestió per Processos com a Base del Sistema.
 • Solucions en Certificació per a Destinacions Turístiques.
 • Models de Referència: Sistemes de Qualitat i Gestió Ambiental.

Responsabilitat Corporativa/Social en Turisme (RCE/RSE)(3 ECTS):

 • Identificació de les diferents dimensions de la RSE.
 • Instruments per a la implantació de la RSE.
 • Indicadors i Instruments.
 • Impacte de la RSE en la Generació d'Avantatges Competitius a l'empresa.

Assignatures d'orientació (6 ECTS):

Metodologia d'e la 'Investigació de Mercats * (6 ECTS)

 • Conceptes Bàsics
 • Pla de Recerca
 • Metodologia Quantitativa
 • Metodologia Qualitativa

Pràcticum

Treball Final de Màster (15 ECTS):

Aquesta assignatura pretén capacitar als nostres alumnes per a l'anàlisi de les problemàtiques i fets turístics mitjançant els mètodes i tècniques d'investigació adequats en cada cas. Es pretén iniciar l'estudiant en la metodologia d'investigació perquè pugui plantejar i desenvolupar amb èxit una investigació en algun aspecte concret de l'àmbit del e-Tourism. Així mateix, també s'incentiva que l'alumne pugui desenvolupar un Pla d'Empresa i/o desenvolupar projectes d'aplicació i transferència en empreses o entitats públiques del sector turístic.