Fotografia de: Destinacions turístiques i capacitació de professionals | CETT
Universitat de Barcelona

Emma Pla: "Les destinacions turístiques han d'incorporar la cultura digital als seus organismes"

02.02.2022
 
Emma Pla: "Les destinacions turístiques han d'incorporar la cultura digital als seus organismes"

La Dra. Emma Pla ha participat en l’AM Corner de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) a Fitur. Pla hi ha presentat Nous reptes en la gestió de les destinacions turístiques i estratègies de capacitació dels seus professionals. L’AM Corner és una iniciativa de l’OMT perquè el seus Membres Afiliats, com el CETT, mostrin com contribueixen a un millor escenari turístic post-COVID amb estratègies, plans i idees innovadores.


Reptes de les destinacions turístiques

Quins són els nous reptes de les destinacions turístiques? Com s’han de gestionar aquests reptes?

En les circumstàncies actuals, identifiquem principalment tres grans reptes als quals han de fer front les destinacions turístiques. En primer lloc, cal incorporar la cultura digital als seus organismes. Avui en dia els gestors tenen a la seva disposició un important nombre de solucions tecnològiques que poden afavorir la innovació en els seus productes i en la gestió, i fer-los més competitius, però és important que aquestes solucions donin resposta a l’estratègia de la destinació i se li pugui treure el màxim partit possible. És per aquest motiu que cal que els organismes siguin flexibles i àgils en la presa de decisions. A més, aquestes solucions han de ser coherents amb un desenvolupament sostenible que tingui en compte la dimensió mediambiental, la sociocultural i la econòmica. Finalment, la governança de les destinacions ha de ser coherents amb els altres dos reptes mencionats.

Com condiciona la COVID-19 el futur de la gestió de les destinacions turístiques?

Els canvis constants, incerts i imprevisibles que ha provocat la pandèmia han accelerat aquesta necessitat de fer front al repte d’incorporar la cultura digital a les entitats responsables de la gestió i de la promoció turística de les destinacions.

Què és la intel·ligència territorial i quin paper juga en aquest context?

Com veiem en la definició de destinacions intel·ligents, el territori ha de saber implementar les eines tecnològiques que li permetin ser cada cop més sostenible i que siguin d’utilitat per assolir els reptes que planteja la seva estratègia de desenvolupament turístic. En gran mesura, les ajudes que han arribat des d’Europa arran de la pandèmia s’estan dirigint a finançar accions que aconsegueixen que les destinacions siguin més intel·ligents. És una gran oportunitat que les destinacions turístiques hauran d’aprofitar.

Formació i capacitació turística

Com i en què s’han de capacitar els professionals de les destinacions turístiques?

Les universitats i entitats dedicades a la formació i capacitació de professionals del sector turístic han d’assumir la responsabilitat de proporcionar als professionals del sector aquelles competències necessàries per fer front al nous reptes. En aquest sentit, el CETT-UB es fa seva aquesta responsabilitat tant des dels graus, màsters i formació contínua com des dels projectes de transferència de coneixement.

Per exemple?

Al CETT ja fa anys que oferim un Màster d'Innovació en la Gestió Turística en el qual els alumnes aprenen a innovar i es poden especialitzar en la gestió turística del patrimoni natural i cultural, el patrimoni gastronòmic i les destinacions urbanes. A més, s’han creat dos nous màsters: un de dedicat a la Gastronomia Sostenible i un Màster de Desenvolupament i Llançament de Projectes Turístics que capacita a professionals en competències bàsiques per assolir les noves funcions que ha d’assumir el gestor turístic. També oferim el Grau de Turisme, que ha incorporat una nova especialització en negocis digitals turístics. Igualment, en l’àmbit de CETT Corporate també estem compromesos en facilitar la formació continua i projectes de transferència de coneixement que ajudin el sector a adaptar-se aquesta nova realitat.

Intervenció de la Dra. Emma Pla a l'AM Corner de l'OMT

Categories
turisme detinacions turístiques capacitació professional