Fotografia de: Curs d'Estratègies de Venda | Curs d'Estratègies de Venda

Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica >
Curs d'Estratègies de Venda

Curs d'Estratègies de Venda

 

En un entorn competitiu com en el que ens trobem actualment, cal que els professionals que estiguin en contacte amb els clients d'establiments d'allotjaments turístics, disposin d'una sèrie d'habilitats, mètodes i tècniques que els hi permetin establir una relació eficient amb els clients. D'aquesta manera, es capacitaran per aconseguir una venda òptima i un client satisfet i fidel a la marca.

Aquest curs proporciona les claus necessàries per aconseguir-ho. També ajuda a millorar les habilitats interpersonals i de comunicació. A més, desperta les capacitats comercials, de servei i atenció al client.

És un curs 100% en línia, en format vídeo.

Inclou l'explicació dels conceptes teòrics fonamentals que es complementen amb exemples pràctics d'estil *Role Play.*L' avaluació és de tipus autotest per assegurar l'adquisició dels coneixements, habilitats i competències necessàries per a triomfar en aquest àmbit.

Aquest curs universitari va dirigit principalment a:

  • Personal de recepció / front-office (allotjaments turístics). 
  • Personal de reserves / back-office (allotjaments turístics). 
  • Personal del departament comercial i màrqueting. 
  • Qualsevol professional que vulgui conèixer millorar i / o consolidar els seus coneixements sobre les diferents tècniques de venda i negociació. 
 

Objectius

  • Facilitar la comprensió de l'activitat de venda.

  • Aportar el coneixement necessari per satisfer les principals necessitats dels clients.

  • Adquirir els coneixements, habilitats i tècniques adequades per a planificar i gestionar una venda.

  • Transmetre els conceptes de gestió aplicats a productes i serveis turístics adreçats al client, especialment en l'àmbit d'establiments d'allotjament turístics.

  • Comprendre que la venda forma part d'un procés global de l'establiment d'allotjament turístic.

Competències

• Gestionar amb eficàcia el cicle de venda del producte.

• Millorar la capacitat de comunicació interpersonal i de negociació.

• Reconèixer la importància del procés de venda com a font d'ingressos addicionals pels establiments turístics.

• Utilitzar l'escolta activa per a detectar las necessitats dels clients i respondre a elles.

• Saber argumentar de forma adequada els beneficis d'un producte o servei turístic per animar a que el client compri.

•Detectar i comunicar el valor d'un producte i servei.

• Conèixer els tipus d'objeccions potencials d'un client i tenir eines per respondre a elles.

• Utilitzar els processos adequats per a la fidelització dels clients.

• Gestionar el preu com a eina en el procés de negociació.

• Aplicar les tècniques adequades per reconduir la venda.

• Saber tancar amb èxit una venda en el moment adequat.

Programa

Tema 1. Fonaments bàsics de la venda.

Tema 2. Com millorar la nostra venda.

Tema 3. Les expectatives dels nostres clients.

Tema 4. Com reconduir una venta.


Professorat

PROFESSORAT: ESTHER VELASCO

Metodologia

És un curs amb metodologia 100% en línia, en format vídeo. Inclou l'explicació dels conceptes teòrics fonamentals que es complementen amb exemples pràctics d'estil Role Play.

L'avaluació és tipus auto test per assegurar l'adquisició dels coneixements, habilitats i competències necessàries per triomfar en aquest àmbit.