Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Universitat de Barcelona
Pla d'estudis

Pla d'estudis

Propera convocatòria: Setembre 2022
 

QUIN OBJECTIU ACONSEGUIRÀS AMB EL GRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES?

L’objectiu fonamental és formar professionals amb les competències directives necessàries per ocupar càrrecs de responsabilitat a les empreses i institucions de restauració comercial, col·lectiva i de la indústria alimentària. Perfils que sàpiguen innovar davant dels reptes que suposa la globalització, la sostenibilitat i l’evolució tecnològica.

 • Formar professionals amb els coneixements en ciències culinàries i gastronòmiques que els permetin entendre i visionar el fenomen culinari i gastronòmic des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural i de gestió empresarial.
 • Dotar de les competències necessàries per innovar, dissenyar, produir i gestionar serveis en els àmbits de l’alta cuina, la restauració comercial i col·lectiva, la indústria alimentària.
 • Portar a terme projectes d’investigació i de desenvolupament en el camp de les ciències culinàries i gastronòmiques.
 • Empoderar l’alumnat gràcies al treball de les competències tant personals com professionals.

QUINES COMPETÈNCIES ADQUIRIRÀS AMB EL GRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES?

Les principals competències soft skills i hard skills que es desenvolupen al llarg de la titulació són:

 • Adquirir mètode científic en aspectes bàsics dels productes i processos culinaris.
 • Conèixer la composició dels aliments (química, física i biològica), les seves modificacions i alteracions.
 • Saber identificar els productes (origen, característiques i interès gastronòmic).
 • Comprendre els ingredients, les seves propietats, processos, tècniques i tendències.
 • Aprendre els fonaments dels principals processos de transformació i preparació dels aliments.
 • Estudiar les relacions entre alimentació i salut.
 • Conèixer els processos fisiològics implicats en la percepció sensorial dels aliments.
 • Treballar la gestió econòmica i financera dels projectes culinaris i gastronòmics d’espais culinaris.
 • Formar-se en comercialització i màrqueting.
 • Posseir cultura gastronòmica (històrica, social, geogràfica i antropològica).
 • Cultivar el respecte per la cultura gastronòmica tradicional.
 • Obtenir una visió global del procés gastronòmic.
 • Liderar i integrar equips multidisciplinaris.
 • Posseir ètica del consum.

Other_

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Fòrum Gatronòmic

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Centre de recursos

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Recepció

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Aules 

Fotografia de: Pla d'estudis | Grau universitari oficial de Ciències Culinàries i Gastronòmiques

Aules

COM ÉS LA METODOLOGIA DEL GRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES?

El sistema d’aprenentatge del Grau es basa en l’experiència en els següents eixos:

1. ENFOCAMENT A L’ESTUDIANT
Ets la peça clau al voltant de la qual es dissenyen les diferents metodologies docents que respecten els diferents ritmes d’aprenentatge, que contribueixen a la teva avaluació contínua. Aquest model formatiu combina diferents estratègies didàctiques, en les quals té una gran importància el vessant pràctic, l’aplicació tècnica dels coneixements i els coneixements teòrics.

2. DISPOSICIÓ DE MATERIAL TÈCNIC ESPECIALITZAT
Per desenvolupar aquesta metodologia mixta, en la qual teoria i pràctica es complementen, el grau disposa dels espais necessaris per afavorir les dinàmiques d’ensenyament i d’aprenentatge més adequades, com aules de cuina, tallers sensorials, laboratoris d’experimentació i tallers pràctics, on tu adquireixes el màxim protagonisme.

3. INSPIRACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA
T’oferim el màxim nombre d’experiències formatives diferents. Per aquest motiu, es fan conferències per part de professionals amb reconegut prestigi en el món culinari i gastronòmic, així com visites a empreses del sector, que t’ofereixen la possibilitat de participar en grups d’estudi, d’investigació i desenvolupament de coneixement expert en gastronomia, on pots desenvolupar el teu nivell d’especialització, al mateix temps que treballes les habilitats interpersonals.

4. ESPECIALITZACIÓ
Per completar el teu desenvolupament professional, t’especialitzes a través de dues mencions pròpies del Grau: Alta Cuina i Innovació Gastronòmica i Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats. Les dues mencions constitueixen dos pilars i referents del sector culinari i gastronòmic.

El sistema d’aprenentatge del Grau es caracteritza per un tracte i una atenció personalitzades. Aquest model de formació es combina amb altres metodologies formatives, com per exemple: Flipped classroom, Gamificació, Design thinking, Aprenentatge basat en Projectes (ABP), Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i Aprenentatge cooperatiu.

AVALUACIÓ

Podràs optar per dos tipus d'avaluacions:

 • Avaluació contínua: consisteix en la valoració del procés d'ensenyament-aprenentatge a partir del seguiment continuat durant el curs del treball que realitza l'estudiant i els aprenentatges que incorpora.
 • Avaluació única: dirigit a tot aquell estudiant que, per raons justificades, no pot assistir regularment a les classes presencials. Consisteix en la valoració d'aquest procés, tenint en compte les evidències que aquesta assignatura té dissenyades a aquest efecte, podent-se realitzar durant el transcurs del semestre o al final d'aquest, segons es marqui en cada cas.

Una menció és una especialitat dins del grau que et permetrà estudiar més matèries d’un tema concret per guanyar experiència i coneixements.

La menció que cursis apareixerà en la teva titulació oficial, conforme has adquirit les competències professionals associades. Dins el grau podràs especialitzar-te cursant les següents mencions:

MENCIÓ DE DIRECCIÓ D’ALTA CUINA I INNOVACIÓ GASTRONÒMICA
MENCIÓ EN DIRECCIÓ CULINÀRIA I INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DE COL·LECTIVITATS

Aquesta especialitat et capacitarà en coneixements del sector de l’alta cuina, com a xef o en departaments d’R+D, en la gestió econòmica de les empreses de la restauració comercial, així com en la innovació i creativitat de les propostes gastronòmiques dels diferents models empresarials.

Et dotarem de les competències necessàries per:

 • Desenvolupar les tècniques innovadores, la sensibilitat experimentadora sobre les possibilitats expressives i els plantejaments de la cuina creativa.
 • Proporcionar el coneixement integral dels productes elaborats i no elaborats, des del punt de vista cientificotecnològic, culinari i gastronòmic.
 • Crear productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària.
 • Propiciar la interacció entre diferents àmbits de coneixement en el desenvolupament d’un mateix projecte gastronòmic.
 • Crear i gestionar projectes sostenibles, aplicant el treball cooperatiu en totes les seves etapes. Dissenyar ofertes gastronòmiques creatives repensant “el procés culinari”.
 • Gestionar i dirigir les operacions i processos del sector de la restauració comercial.

Aquesta especialitat et capacitarà en coneixements del sector de la indústria alimentària i de les col·lectivitats com a responsable de gestió i direcció d’empreses, així com en la innovació i creativitat en departaments d’R+D de la indústria gastronòmica.

Et dotarem de les competències necessàries per:

 • Desenvolupar productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària.
 • Desenvolupar projectes d’innovació per cobrir les necessitats del sector que compleixin amb els requisits de legalitat i amb objectius saludables.
 • Analitzar el mercat i aportar productes adequats a la demanda i detectar oportunitats de mercat.
 • Desenvolupar nous ingredients que responguin a necessitats de producció específiques.
 • Dissenyar una oferta gastronòmica adequada, orientada a satisfer les necessitats adequades per a col·lectius amb requisits alimentaris específics.
 • Gestionar i dirigir les operacions i processos del sector de la restauració col·lectiva.
MENCIÓ DE DIRECCIÓ D’ALTA CUINA I INNOVACIÓ GASTRONÒMICA

Aquesta especialitat et capacitarà en coneixements del sector de l’alta cuina, com a xef o en departaments d’R+D, en la gestió econòmica de les empreses de la restauració comercial, així com en la innovació i creativitat de les propostes gastronòmiques dels diferents models empresarials.

Et dotarem de les competències necessàries per:

 • Desenvolupar les tècniques innovadores, la sensibilitat experimentadora sobre les possibilitats expressives i els plantejaments de la cuina creativa.
 • Proporcionar el coneixement integral dels productes elaborats i no elaborats, des del punt de vista cientificotecnològic, culinari i gastronòmic.
 • Crear productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària.
 • Propiciar la interacció entre diferents àmbits de coneixement en el desenvolupament d’un mateix projecte gastronòmic.
 • Crear i gestionar projectes sostenibles, aplicant el treball cooperatiu en totes les seves etapes. Dissenyar ofertes gastronòmiques creatives repensant “el procés culinari”.
 • Gestionar i dirigir les operacions i processos del sector de la restauració comercial.
MENCIÓ EN DIRECCIÓ CULINÀRIA I INNOVACIÓ EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA I DE COL·LECTIVITATS

Aquesta especialitat et capacitarà en coneixements del sector de la indústria alimentària i de les col·lectivitats com a responsable de gestió i direcció d’empreses, així com en la innovació i creativitat en departaments d’R+D de la indústria gastronòmica.

Et dotarem de les competències necessàries per:

 • Desenvolupar productes alimentaris innovadors amb el procés culinari més adequat i aplicant els estàndards de qualitat, salut i legislació alimentària.
 • Desenvolupar projectes d’innovació per cobrir les necessitats del sector que compleixin amb els requisits de legalitat i amb objectius saludables.
 • Analitzar el mercat i aportar productes adequats a la demanda i detectar oportunitats de mercat.
 • Desenvolupar nous ingredients que responguin a necessitats de producció específiques.
 • Dissenyar una oferta gastronòmica adequada, orientada a satisfer les necessitats adequades per a col·lectius amb requisits alimentaris específics.
 • Gestionar i dirigir les operacions i processos del sector de la restauració col·lectiva.

¿QUINES SÓN LES ASSIGNATURES DEL GRAU DE CIÈNCIES CULINÀRIES I GASTRONÒMIQUES?

PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

QUART CURS

Les assignatures de cada especialitat són:

TERCER CURS

Codi Assignatures TipusCrèdits
Codi Menció de Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració ComercialTipusCrèdits
053503 Elaboracions Culinàries en la Restauració ComercialOMA6
053502 Processos de Servei de RestauracióOMA3
053451 Gestió del Coneixement CulinariOM3
053501 Optimització de Circuits de ProduccióOMA6
053504 Pràctica d’Iniciació en Alta Cuina i Innovació GastronòmicaOMA6

QUART CURS

Codi Menció de Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica en la Restauració ComercialTipusCrèdits
054505 Innovació Culinària en Tecnologia d’AvantguardaOMA6
054506 Gestió de la Producció Culinària: Planificació i ExecucióOMA6
054507 Pràctica de Perfeccionament en Alta Cuina i Innovació GastronòmicaOMA6

TERCER CURS

QUART CURS

Codi Menció de Direcció Culinària i Innovació Gastronòmica en la Indústria Alimentària i Col·lectivitatsTipusCrèdits
054406 Grans Produccions CulinàriesOMC6
054405 Innovació Tecnològica AvançadaOMC6
054407 Pràctica de Perfeccionament en Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i Col·lectivitatsOMC6

TREBALL FINAL DE GRAU (TFG)

El Treball Final Grau (TFG) equival a 12 ECTS, representa la culminació de l’aprenentatge del grau en ciències culinàries i gastronòmiques i és indispensable per assolir el títol, segons es preveu en el Pla d’Estudis.

En el Treball Final de Grau (TFG) queden reflectides les competències adquirides, així com la seva aplicació i el seu desenvolupament. Es tracta d’un treball d’investigació o d’aplicació en el qual els alumnes, d’acord amb els seus interessos i motivacions professionals, aprofundeixen en algun aspecte de l’especialització escollida:

 • Direcció d’alta cuina i innovació gastronòmica
 • Direcció culinària i innovació en la indústria alimentària i col·lectivitats

S’aconsella que el TFG estigui vinculat amb la menció que hagis escollit. El vincle amb la menció és obligatori en els casos de TFG vinculats amb l’àmbit empresarial.

Hi ha 3 tipus de TFG:

Tipologies de TFG's Orientació del TFG
Iniciativa de l’estudiant o vinculada amb les línies d’investigació dels Grups d’Investigació dels tres Campus Orientació Investigadora
Vinculat amb institucions públiques o privades a través d’un Conveni de Col·laboració Educativa Orientació Professional
Projecte d’emprenedoria com a iniciativa de l’estudiant Orientació Professional

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL TFG
El TFG ha de fer referència a les principals teories, models i investigacions de l’àrea d’interès escollida. En aquest sentit, és necessari que l’estudiant porti a terme un treball d’identificació i anàlisi de les principals fonts de documentació vinculades amb la temàtica objecte d’estudi, per configurar un estat de la qüestió per a la investigació, o bé una revisió de les aportacions al tema que es pretén analitzar, o com a mínim dels possibles models i eines que es podrien utilitzar en l’àmbit professional. Les referències bibliogràfiques s’integraran al text, de manera que reforcin els raonaments. L’estudiant haurà de seguir un sistema de cita basat en la normativa APA.

L’objecte d’investigació
Per definir l’objecte d’investigació, la temàtica es posa a disposició de l’alumnat; d’una banda, les propostes per part dels diferents grups d’investigació reconeguts de les entitats que participen en el grau que treballen en camps de treball capdavanters en la generació de coneixement. També, es reben propostes per a TFG des del sector empresarial i entitats socials, amb els quals es mantenen convenis marc de col·laboració. I, finalment, el mateix alumnat pot presentar propostes a títol individual, d’acord amb la necessitat de crear coneixement detectada.

Avaluació
S’avalua el nivell de competències que l’estudiant ha assolit durant la seva formació, es comprova la maduresa de l’estudiant, la seva capacitat per aplicar autònomament aquestes competències i es desenvolupen els mètodes d’investigació i de resolució de problemes propis de l’àmbit de l’especialització de la menció. Aquesta funció es realitza a través del desenvolupament d’aprofundiment i síntesi dels coneixements i aptituds adquirits en les matèries cursades durant el Grau.

Per poder portar a terme aquest tipus d’avaluació s’ha dissenyat un sistema combinat d’evidències, cadascuna de les quals respon a diferents nivells d’assoliment d’ítems relacionats amb l’objectiu de l’assignatura. Així, es distingeixen tres elements de valoració, en els quals es poden considerar aspectes diferenciats:

 • Realització d’una memòria escrita.
 • Redacció d’un article científic.
 • efensa del TFG.

DESENVOLUPA ELS TEUS ESTUDIS INTERNACIONALMENT

Al CETT-UB posem a la teva disposició l’Oficina de Relacions Internacionals, responsable tant de la gestió de la mobilitat dels estudiants i del professorat com de l’orientació, l’assessorament i l’atenció als estudiants interessats en una experiència internacional.

Al CETT-UB comptem amb diferents itineraris de mobilitat internacional:

PROGRAMA ERASMUS

Programa Erasmus a la Unió Europea, Programa SICUE a l’Estat Espanyol i, a la resta del món, disposem d’acords específics pels estudiants de Grau. El CETT t'oferim l’oportunitat d’estudiar a l’estranger.
+ info

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM

Els alumnes que hagin finalitzat els estudis tenen l’oportunitat de realitzar una estada pràctica empresarial internacional amb una duració d’entre 6 i 12 mesos en:

 • Empreses turístiques i hoteleres líders i reconegudes per al seu nivell de competitivitat i excel·lència.
 • Projectes turístics solidaris, on participar en plans de cooperació internacional amb ONGs per al desenvolupament d’un turisme responsable i sostenible (10 projectes).
 • Start-ups que inicien la seva activitat, participant en el procés emprenedor i creatiu dels seus projectes.
  + info

INTERNATIONAL MINOR PROGRAMS

Són cursos de postgrau interdisciplinaris que et permetran aprofundir en un àmbit de coneixement vinculat amb la teva carrera, o explorar altres camps d’especialització que ampliïn el teu currículum en universitats internacionals de prestigi:

 • Grenoble École de Management, Grenoble (França)
 • JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä (Finlàndia)
 • Tecnológico de Monterrey, Monterrey (Mèxic)
 • ... Consulta’ns-ho!
Grenoble École de Management, Grenoble (Francia)
 JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä (Finlandia)
Tecnológico de Monterrey, Monterrey (México)

INTERNATIONAL MINOR PROGRAMS

International Welcome Session

Els principals objectius de la formació pràctica:

 • Completar la teva formació acadèmica amb l’experiència pràctica.
 • Aconseguir que coneguis la realitat del sector de la cuina i la gastronomia.
 • Aprofundir en els teus coneixements, habilitats, actituds i competències professionals.
 • Dotar-te de les estratègies necessàries per a la teva futura professionalització.
 • Desenvolupar la teva capacitat de reflexió i observació.

Les pràctiques del Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques consten de tres assignatures de sis crèdits cadascuna:

PRÀCTIQUES D’INICIACIÓ
Són el teu primer contacte amb una empresa real i l’inici de la teva socialització professional, així com del coneixement del sector. L’objectiu d’aquestes primeres pràctiques és consolidar les competències tècniques bàsiques pròpies de les elaboracions i el procés culinari.

Un cop realitzada i superada l’assignatura de Pràctiques d’Iniciació, escolliràs l’especialitat del Grau en una de les dues mencions: Direcció d’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica o Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats. Les següents assignatures de pràctiques s’hauran de fer de la mateixa menció i no es permetrà canviar d’especialitat en les últimes pràctiques.

PRÀCTIQUES D’ESPECIALITZACIÓ I
Aquesta segona pràctica et permetrà reflexionar sobre l’acció del professional, i adquirir i desenvolupar habilitats, actituds i competències en l’àmbit professional de la menció que hagis escollit, així com en la seva iniciació.

Escolliràs una de les mencions:
a) Pràctica d’Iniciació en l’Alta Cuina i Innovació Gastronòmica

Restauració comercial, cadenes de restauració, restauració hotelera i restaurants d’alta cuina, entre d’altres.

b) Pràctica d’Iniciació en Direcció Culinària i Innovació en la Indústria Alimentària i de Col·lectivitats

Restauració col·lectiva o social i indústria alimentària.

PRÀCTIQUES D’ESPECIALITZACIÓ II
Serà la teva ocasió per aprofundir i consolidar les competències professionals pròpies de l’àmbit que hagis escollit, i representaran el pas previ a la teva incorporació al mercat laboral.

Si vols més informació sobre les pràctiques visita l'espai de Career Services, contacta'ns a través de l'email careerservices@cett.cat o també pots visitar-nos en la primera planta del Campus.

Conneix algunes de les nostres empreses col·laboradores

7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
7
A
B
C
D
E
G
H
I
L
M
N
O
P
R
S
T