Fotografia de: Objectius i competències | Grau de Ciències Culinàries i Gastronòmiques
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Objectius i competències
Propera convocatòria: Setembre 2021

Objectius i competències

Objectius del grau:

 • Formar professionals amb els coneixements en ciències culinàries i gastronòmiques que els permetin comprendre i visionar el fenòmen culinari i gastronòmic des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural i de gestió empresarial.
 • Dotant-los de les competències necessàries per innovar, dissenyar, produir i gestionar serveis en els àmbits de l’alta cuina, la restauració comercial i col·lectiva, la indústria alimentària i l’hoteleria.
 • Participar i desenvolupar projectes d’investigació i de desenvolupament en el camp de les Ciències Culinàries i Gastronòmiques.
 • Empoderament de l'alumnat gràcies al treball de les competències tant personals com professionals.

Competències:

Coneixements

 • Mètode científic en aspectes bàsics dels productes i processos culinaris.
 • Aliment (químic, físic, biològic) i de les modificacions i alteracions.
 • Productes (origen, característiques i interès gastronòmic).
 • Ingredients i de les seves propietats funcionals.
 • Fonaments dels principals processos de transformació i preparació dels aliments.
 • Relacions alimentació i salut.
 • Processos fisiològics implicats en la percepció sensorial dels aliments.
 • Gestió d’espais culinaris.
 • Comercialització i màrqueting.
 • Cultura gastronòmica (història, social, geogràfica, antropològica).

Habilitats i destressses

 • Integració i aplicació pràctica dels coneixements adquirits.
 • Creativitat i capacitat d’innovar.
 • Respecte per la cultura gastronòmica tradicional.
 • Visió global del procés gastronòmic.
 • Habilitats comunicatives.

Actituds

 • Formació permanent sobre ingredients, processos, tècniques i tendències.
 • Integració en equips multidisciplinaris i lideratge.
 • Ètica del consum.
 • Sostenibilitat.