Fotografia de: Metodologia i avaluació | Marketing Digital Turístic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
Metodologia i avaluació
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques

Metodologia i avaluació

Metodologia

La metodologia d’aprenentatge s’orienta cap a un eix central (Projecte Digital Web) que actua com a fil conductor des de l’inici fins al final del Màster, fet que permet una formació aplicada del disseny, execució i monitoratge de cada una de les estratègies, accions i campanyes de Màrqueting Digital apreses durant el curs. El curs es basarà en sessions de treball presencials, de caràcter teòric i pràctic, distribuïdes per assignatures troncals i d’especialització, amb la inclusió de sessions d’aplicació, jornades professionals i sessions de casos reals per a contextualitzar i aplicar els conceptes treballats. El disseny i desenvolupament del Treball Final de Màster (TFM) permetrà interrelacionar i integrar els diferents continguts i coneixements adquirits durant el Màster. Aquest projecte serà indispensable per a obtenir la titulació.

Evaluació

Per a garantir un model d’aprenentatge d’èxit, el màster en Direcció d’Empreses Turístiques ofereix un programa avaluatiu basat en la Normativa de Programes de Màster Oficials de la Universitat de Barcelona, aprovada en pro de la qualitat i del desenvolupament de l’auto aprenentatge, prioritzant els criteris de l’avaluació continua en el transcurs de les diferents assignatures, en referència a:

  • La resolució de proves escrites.
  • La realizació d'activitats d'aplicació.
  • La participació a l'aula.
  • Les tutories personalitzades.