Fotografia de: A qui va dirigit | Marketing Digital Turístic
Universitat de Barcelona
Oferta acadèmica
A qui va dirigit
Especialització dins de Màster Oficial de Direcció d'Empreses Turístiques
Propera convocatòria: Octubre 2021

A qui va dirigit

Titulacions d’ entrada que requereixen de la matriculació i superació de complements de formació per a la obtenció del títol de màster:

Titulacions Complements de formació
Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques No es requereixen complements
Grau en Turisme .
Diplomatura en Ciències Empresarials .
Llicenciatura / Grau en Economia .
Llicenciatura / Grau en Administració i Direcció d'Empreses .
Llicenciatura / Grau en Investigació i Tècniques de Mercat .
*** ***
Llicenciat / Grau en RRPP i comunicació i similars Es requereixen els complements de formació
Llicenciatura / Grau en Humanitats .
Llicenciat / Grau en Geografia .
Qualsevol altra llicenciatura/grau .

Tractant-se d’una formació amb un enfocament estratègic i operatiu, és interessant que l’alumne tingui una experiència prèvia ja sigui al sector del Turisme o al del Màrqueting. Així doncs, el màster està dirigit principalment a professionals del sector vinculats amb el Turisme i el Màrqueting, com a element clau en l’especialització d’aquests i suport per a donar el salt definitiu a la transformació digital.

L’accés a la formació passa per un procés d’admissió en el que l’alumne serà entrevistat per la coordinació dels estudis a fi de garantir la millor qualitat i un nivell homogeni entre els estudiants. A fi de seguir en aquesta línia, totes aquelles persones interessades en estudiar aquest Màster que provinguin d’una formació diferent a les assenyalades més a baix hauran de cursar els següents complements formatius:

  • Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS.
  • Gestió Econòmica-Financera en les Empreses Turístiques 6 ECTS.

Total complements: 12 ECTS.

Els complements de formació es cursaran en format online coincidint amb la data d'inici del màster.