MISIÓ, VISIÓ I VALORS

La Fundació Gaspar Espuña - CETT és una entitat privada no lucrativa, creada l'any 2000 amb l'objectiu d'impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme i de l'hoteleria.

Es tracta d'una fundació oberta, creativa i motor de la pròpia activitat del CETT, centre de formació integral en turisme i hoteleria.

Nascuda al CETT, segueix la seva mateixa filosofia, filosofia del seu propi fundador, Gaspar Espuña i Berga, un home amb vocació de servei al país, dedicat al món del turisme i de la formació, que l'any 1969 va crear, amb el recolzament d'empresaris del sector, una institució per formar els millors professionals del turisme i per estar al servei d'un sector aleshores emergent.

La raó per la qual es va crear la Fundació Gaspar Espuña-CETT va ser la de preservar els valors que el seu president ha inculcat tant en els estudiants com en tot l'equip del CETT:

  • El valor primordial de l'ésser humà com a persona.
  • La competència dels futurs professionals del turisme i de l'hoteleria tant personal com professional (formació en actituds i aptituds, actualització de coneixements...).
  • L'exigència, el rigor, la feina ben feta.
  • El respecte al medi ambient, el desenvolupament sostenible.
  • El respecte vers la diversitat ètnica, cultural, lingüística i religiosa en una societat cada vegada més plural.

Aquests són alguns dels valors fonamentals pels quals lluita la Fundació Gaspar Espuña - CETT a través de les seves línies d'acció i de les diferents entitats que engloba.