PREMIS ALS TREBALLS DE RECERCA EN TURISME DE BATXILLERAT


|OBJECTIU DEL PREMI|
|A QUI S'ADREÇA|
|ELS PREMIS|
|COM PARTICIPAR|
|CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS|
|EL JURAT|
|PROCEDIMENT DE SELECCIÓ|
|LLIURAMENT DELS PREMIS|


La Fundació Gaspar Espuña-CETT és una entitat constituïda l’any 2000 amb l’objectiu de ser un impuls per a la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia.


OBJECTIU DEL PREMI

La Fundació Gaspar Espuña-CETT, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament de la investigació, el coneixement del turisme, l’hoteleria i la gastronomia, i la formació dels estudiants, vol reconèixer els treballs de recerca dels alumnes de batxillerat de Catalunya que tractin els camps del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, i d’altres sectors afins al turisme. En aquest sentit i com a entitat d’interès social, la FGE-CETT premia els millors treballs de recerca aportant un estímul a la seva realització amb rigor, qualitat i profunditat. Amb aquesta finalitat convoca els XII Premis Treball de Recerca en Turisme, Hoteleria i Gastronomia de Batxillerat.

Tornar 

 

A QUI S'ADREÇA

El Premi s’adreça a qualsevol alumne de batxillerat de Catalunya que presenti el seu treball de recerca en el camp del turisme, l’hoteleria, la gastronomia, o d’altres sectors afins al turisme en el curs acadèmic 2017-2018.

Tornar  

 

ELS PREMIS

Primer Premi:

  • Per a l’autor: el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 4.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 2.000,- €. 
  • Pel professor o tutor del treball de recerca: un portàtil (tauleta).
  • Pel centre educatiu: un val de 1.000 € per a material educatiu.

Segon Premi:

  • Per a l’autor: el cost dels estudis universitari que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 2.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 1.000,- €.
  • Pel professor o tutor del treball de recerca: un disc dur multimèdia.
  • Pel centre educatiu: un val de 500 € per a material educatiu. 

Tercer Premi:

  • Per a l’autor: el cost dels estudis universitaris que decideixi cursar, de qualsevol universitat, fins a un màxim de 1.000 € o el cost del Cicle Formatiu de Grau Superior que decideixi cursar, de qualsevol centre, fins a un màxim de 500,- €. 
  • Pel professor o tutor del treball de recerca: una càmera digital.
  • Pel centre educatiu: un val de 300 € per a material educatiu.


En el cas que algun dels premiats vulgui estudiar a una universitat o centre escolar de Barcelona, i resideixi a més de 50 km. de la ciutat, obtindrà un descompte del 50% de l’import de l’estada a la residència col·legi major Àgora BCN Residència Universitària Internacional durant el seu primer curs universitari.

Per poder fer efectiu el premi obtingut, els guardonats hauran d'acreditar haver estat acceptats a la universitat o centre escolar abans del  31 d'octubre de 2018.

Els premis seran efectius per estudis oficials cursats en qualsevol universitat o centre escolar.

El Primer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada un dels anys de la carrera i a raó d'un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de quatre anys acadèmics consecutius), fins a un màxim de 4.000 €, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs. En el cas de graus superiors, el Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada un dels anys del grau i a raó d'un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de dos anys acadèmics consecutius), fins a un màxim de 2.000 €, tenint en compte que haurà de matricular-se el curs complet.

El Segon Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost de cada un dels anys de la carrera i a raó d’un màxim de 1.000 € per any acadèmic cursat (amb un màxim de dos anys acadèmics consecutius), fins a un màxim de 2.000 €, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs. En el cas de graus superiors, el Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer curs del grau i a raó d'un màxim de 1.000 €, tenint en compte que haurà de matricular-se el curs complet.

El Tercer Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer any de la carrera fins al màxim dels 1.000 €, tenint en compte que el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 50 per curs. En el cas de graus superiors, el Premi serà abonat per la Fundació al seu guanyador en base al cost del primer curs del grau i a raó d'un màxim de 500 €, tenint en compte que haurà de matricular-se el curs complet.

En el cas que els guanyadors del Primer i Segon Premi no hagin assolit el 75% dels crèdits matriculats, la Fundació Gaspar Espuña-CETT es reserva el dret de poder cancel·lar la part del premi encara no lliurada, valorant les circumstàncies de cada cas.

En el cas que el guanyador decideixi abandonar els estudis universitaris, temporalment o definitivament, la part del premi encara no lliurada quedarà automàticament cancel·lada.

En el cas que el treball de recerca sigui realitzat per més d'una persona, aquestes es repartiran equitativament el premi.

La Fundació Gaspar Espuña-CETT es reserva el dret de poder publicar, totalment o parcialment, el contingut dels treballs premiats, esmentant el seu autor i en el termini màxim de 24 mesos del veredicte del jurat, sense que això suposi cessió o limitació dels drets sobre aquests. Per tant, i en aplicació de l'Article 14 del Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Ley de la Propiedad Intelectual, la mera presentació a aquests premis significa que l'autor autoritza a la Fundació Gaspar Espuña-CETT a divulgar-los, en les condicions i terminis anteriorment esmentats.

Tornar   

  

COM PARTICIPAR

Els participants hauran d’omplir online el formulari de sol·licitud de participació i hauran d’adjuntar en format PDF dos documents: el treball de recerca i una síntesi del treball (a la síntesi s’han d’explicar els objectius del treball, les hipòtesis plantejades, la metodologia emprada, i les principals conclusions de la recerca). 

La data límit per participar és el 4 de maig de 2018.

Ni en el treball ni en la síntesi hi podran aparèixer les dades de l’autor ni del centre educatiu. Només hi podrà aparèixer el nom del treball. 

Tal i com s’indica en el formulari online, els dos documents hauran d’enviar-se en format PDF. Els noms dels PDF hauran de ser: TREBALL_nomdeltreball (en el cas del treball) i SINTESI_ nomdeltreball (en el cas de la síntesi). En el cas que el títol del treball sigui molt llarg, cal abreviar els noms dels PDF posant les paraules principals del títol.

Per a qualsevol dubte o comentari podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del mail comunicacio@cett.cat o a través del telèfon 93 428 07 77.

Tornar  

 

CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS

Els treballs tenen una extensió lliure, i es poden presentar en català, castellà, anglès o francès. 

La síntesi del treball no pot superar les 5 pàgines d’extensió.

Tornar  

 

EL JURAT

El jurat estarà format per representants de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, d’institucions turístiques i d’ensenyament del país, de personal de l’Escola Universitària del Campus CETT-UB, i de l’Agència Catalana de Joventut, entre d’altres.

El jurat seleccionarà els millors treballs en base a la seva innovació, originalitat i creativitat. Es valorarà l'ús d'una metodologia d'investigació rigorosa, el propi contingut del treball, l'estructura acadèmica del mateix, una presentació acurada, l'aportació de coneixement, i la seva qualitat global.

El veredicte del jurat serà inapel·lable. En el cas que els treballs no tinguin la qualitat suficient, segons el criteri del jurat, aquest podrà declarar desert qualsevol dels premis.

El fet de concursar suposa l'acceptació de les bases.

Tornar  

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

ETAPA I

Per delegació del jurat, un equip tècnic especialitzat format per diferents especialistes, durà a terme la selecció dels treballs finalistes en base als criteris esmentats a l’apartat El jurat.

La notificació dels treballs seleccionats es realitzarà durant el mes de juny de 2018.


ETAPA II

Els treballs seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat. 

Els alumnes participants finalistes hauran de defensar oralment el seu treball davant d’aquest jurat. Aquesta presentació, de 10 minuts de durada, tindrà lloc durant el mes de juny o juliol. El jurat, un cop escoltats els candidats, escollirà els tres treballs que consideri mereixedors dels premis.

Tornar  

 

LLIURAMENT DELS PREMIS

La comunicació als guanyadors serà a finals de juliol del 2018. Els imports corresponents a cada curs acadèmic seran abonats per la Fundació Gaspar Espuña-CETT als guanyadors al llarg del mes de novembre de cada any, un cop presentats a la Fundació els documents corresponents. El lliurament formal dels premis tindrà lloc en un acte públic durant el primer semestre del curs acadèmic següent, coincidint amb l’Acte d’Inauguració del Curs Acadèmic 2018 – 2019 del Campus CETT-UB.Participa-hi! Accedeix al formulari aquí!