CETT Corporate >

Equip

L'equip

El nostre equip docent és un dels elements diferenciadors del centre. Disposem de docents reconeguts per la seva excel·lència acadèmica i col·laboradors i professionals externs en actiu que et donaran una visió global, transversal i innovadora del sector, que t’aportaran una punt de vista integrador per aconseguir les teves aspiracions professionals.

Tot el professorat té un gran bagatge en els sectors turístic, hoteler i gastronòmic (THG). Aquesta trajectòria ens permet entendre i mantenir una estreta relació amb els agents més rellevants del teixit empresarial del sector.

Tots ells comparteixen la nostra metodologia Customer Centric, un enfocament educatiu basat en tenir sempre a l'alumne en el centre. És a dir, una metodologia basada en aconseguir una experiència positiva de l'estudiant per tal de generar competitivitat i complir les seves aspiracions professionals.