L’OMT i el CETT-UB creen les beques del Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme

30.06.2022
 

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) i el CETT-UB han creat les beques del Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme que s’impartirà a l’escola universitària a partir del curs que ve. L’objectiu d’aquesta beca és identificar i atreure talent jove motivat per desenvolupar la seva carrera professional a l'àmbit del turisme i la digitalització.


Qui pot sol·licitar la beca de l’OMT i del CETT

Estudiants de Batxillerat o de Cicle Formatiu de Grau Superior que accedeixin a la universitat per primera vegada i que vulguin cursar el primer any del Grau de Negoci Digital i Innovació en Turisme.

Els requisits són:

  • Haver sol·licitat a primera preferència el grau a primera convocatòria de la preinscripció universitària 2022.
  • En cas d'estudiants de Batxillerat: tenir una nota d'accés a la universitat igual o superior a 7,5.
  • En cas d'estudiants de Cicle Formatiu de Grau Superior: tenir una nota mitjana de l'expedient acadèmic del Cicle Formatiu igual o superior a 7,5.
  • No superar els llindars de renda de la unitat familiar (llindar 3 de Renda Familiar) que marca el Ministeri d'Educació i Formació Professional per a les beques.
  • No haver estat beneficiari/ària de cap altra beca de CETT Fundació ni descompte pel curs 2022/2023. En cas contrari, s'aplicarà l'import de la beca o del descompte que sigui més beneficiós per a l'alumne/a.

Nombre de beques, dotació econòmica i criteris d’adjudicació

Es convoquen dues beques per al primer curs de Grau de Negoci Digital i Innovació Turística. L’import de cada beca correspondrà al 25% de l’import total del curs acadèmic 2022/2023, a excepció de la matrícula i les taxes de la universitat. Sobre l'import de la beca cal aplicar una retenció del 2% segons la Llei 40/1998 de l'IRPF.

Per a l’adjudicació de les beques es tindran en compte el millor expedient acadèmic, la carta de motivació i la situació econòmica de l’aspirant.

Presentació de les sol·licituds

L’estudiant haurà d'emplenar on-line la sol·licitud de beca a l'excel·lència acadèmica – nou accés, on haurà d'incloure tota aquesta documentació.

El període de presentació de les sol·licituds és del 20 de juny al 4 de juliol de 2022 (període de matriculació primera preferència).

La sol·licitud s'haurà de presentar a través del següent enllaç.