“El CETT Talent és una oportunitat única perquè alumnes i alumni interactuïn amb empreses referents del sector”

07.03.2022
 
Javier de Diego

Javier de Diego

El Career Marketplace CETT Talent se celebrarà el 24 i el 25 de març a les instal·lacions del centre educatiu. Es tracta d’un punt de trobada entre la comunitat d’alumnes i antics alumnes del CETT i una forta representació empresarial del turisme, l’hoteleria i la gastronomia. Javier de Diego, Corporate and Career Services Director del CETT, explica més detalls de la proposta.

'Networking' de turisme, hoteleria i gastronomia

A qui es dirigeix el CETT Talent?

D’una banda, a la comunitat d’alumnes i antics alumnes del CETT i, de l’altra, al teixit empresarial i institucional. A través de la creació d’un espai d'interacció privilegiat, connectem les motivacions de creixement professional dels participants amb les necessitats de captació de talent del teixit empresarial.

Què suposa per als estudiants i antics alumnes el CETT Talent?

És una oportunitat única per conèixer i interactuar amb un ventall representatiu d’empreses i organitzacions, descobrir les múltiples oportunitats que ofereix el sector, les seves possibilitats de creixement, els reptes principals de negoci i quines són les competències professionals més buscades. La jornada està orientada tant a perfils juniors com sèniors. Per tant, el volum de networking és molt significatiu.

Per què és interessant el CETT Talent per a les empreses?

Per un costat, per la forta aposta envers la visibilitat de les companyies participants, ja que poden accedir a una població de 1.700 alumnes i 20.000 antics alumnes, a més d’un volum de professionals representants de més de 1.000 empreses diferents. Per l’altre, a través de diferents activitats relacionals, les companyies tindran l’oportunitat de posicionar el seu Employer Branding corporatiu, facilitant processos relacionals àgils i dinàmics.

Amb l’objectiu que puguin potenciar l’atracció de talent qualificat i posicionar la seva proposta de valor davant d’aquest col·lectiu professional, posem a la seva disposició tot un ventall d’eines de valor, on destaquen: material i canals de comunicació exclusius, bases de dades de perfils àmplia i transversal, entrevistes individuals en directe, presentacions corporatives i tallers, i dinàmiques grupals de networking.

Interacció amb empreses del turisme, hoteleria i gastronomia

Quines xifres avalen el CETT Talent?

Durant la jornada del 2021, més de 450 alumnes i 125 alumni de la comunitat CETT van poder gaudir d’un espai privilegiat d’interacció amb les 72 d’empreses participants. Cal destacar el gran nivell de dinamització i comunicació que es va mostrar entre tots els participants, ja que es van portar a terme més de 700 entrevistes personals i es van compartir més de 7.500 missatges individuals, fruit de l’aposta innovadora per la dinamització. Finalment, és destacable l’elevat grau de satisfacció dels participants, amb una puntuació de 4,65 sobre 5. És la recompensa més engrescadora que incentiva la continuïtat del CETT Talent!

En què es diferencia el CETT-UB a l’hora d’ajudar l’alumnat en el seu futur professional?

En tres pilars fonamentals. Per un costat, gràcies al seu model atenció personalitzada als seus alumnes i antics alumnes, on destaquen un centre d’oportunitats laborals i pràctiques exclusiu, i l’organització d’un elevat volum d’activitats per al desenvolupament de competències i networking. D’altra banda, l’estreta relació històrica amb el teixit empresarial del sector, que els hi facilita una integració total de la realitat empresarial des de les primeres etapes de formació. Finalment, l’acompanyament continuat durant tota la seva trajectòria professional posterior, gràcies a la forta vinculació de la comunitat Alumni del CETT i al volum d’oportunitats generades a través de la seva dinamització. Els resultats ens animen a continuar desenvolupant aquest model, que ens permet gestionar anualment més de 1.000 ofertes en pràctiques i més de 1.500 oportunitats laborals, amb una ocupació propera al 95%.

Categories
cett job fair career market place turisme hoteleria gastronomia