"Sense educació no hi ha desenvolupament sostenible"

27.09.2023
 
"Sense educació no hi ha desenvolupament sostenible"

Aquest 2023, amb motiu del Dia Mundial del Turisme, l'Organització Mundial del Turisme (OMT) posa el focus en el turisme i les inversions verdes. Aprofitem per parlar dels objectius d’aquest any amb la Dra. Elena Ridolfi, especialitzada en Turisme Responsable i Sostenible

La Dra. Elena Ridolfi, coordina l'especialitat de Turisme Responsable i Sostenible del Màster en Direcció d'Empreses Turístiques del CETT-UB, on imparteix l'assignatura "Implementació d'Objectius de Desenvolupament Sostenible". Té més de deu anys d'experiència en sostenibilitat turística per a destinacions i empreses, així com en gestió ambiental.


L'OMT destaca la necessitat de més inversions orientades a les persones, al planeta i a la prosperitat en el turisme. Com poden aquestes inversions contribuir a la recuperació i al creixement sostenible del sector turístic?

Les inversions orientades a les persones i el planeta contribueixen al creixement sostenible del turisme sempre i quan es tinguin presents els factors (interns i externs) que influeixen el sector.

La COVID-19 ha impactat de manera significativa en el turisme. Però també hi ha altres factors externs com la competitivitat global i la inestabilitat geopolítica que poden tenir repercussions negatives en l'espai on actua el turisme, que es caracteritza per factors interns com el context geogràfic, ambiental, sociocultural, econòmic, polític i tecnològic.

“És necessari establir mesures entorn dels pilars de la sostenibilitat i dels objectius de desenvolupament de l'agenda 2030”

El turisme s'està reactivant i recuperant a un ritme vertiginós arreu del món: perquè aquest procés no impacti negativament en les persones, en els destins i en l'experiència turística, és necessari establir mesures entorn dels pilars de la sostenibilitat i dels objectius de desenvolupament de l'agenda 2030, per garantir un creixement just, inclusiu i diversificat del sector turístic, com l'anàlisi d'escenaris.

L'anàlisi d'escenaris representa una metodologia útil, però encara està poc utilitzada en el sector malgrat que aquesta ens pot ajudar a valorar la inversió en diferents circumstàncies i situacions de risc quan volem prendre decisions. Les inversions turístiques poden contribuir que el turisme sigui més resilient i que respongui de manera efectiva a la necessitat de creixement sostenible d'aquest sector.

A causa de la pandèmia, s'ha produït una disminució significativa de la inversió estrangera en el sector turístic. Quines han estat les conseqüències d'aquesta caiguda en termes de resiliència i acció climàtica?

Les conseqüències d'aquesta caiguda han estat dramàtiques per a les economies de tot arreu. El turisme constitueix el motor econòmic dels països i, per a alguns, representa més del 20% PIB. La pandèmia ens va mostrar que l'economia d'un destí basada únicament en el turisme fa que aquest sigui menys resilient i més vulnerable als factors externs que el poden afectar de manera negativa.

Per tant, un sistema turístic resilient depèn de la seva capacitat de generar sinergies entre altres sectors econòmics i regenerar el teixit territorial i empresarial mitjançant l'activitat turística. Això permet fomentar el creixement econòmic sostingut i inclusiu, el desenvolupament social i l'economia circular dels recursos.

Paola de Grenet / Vistes de Barcelona sota els núvols de contaminació

Paola de Grenet / Vistes de Barcelona sota els núvols de contaminació

“El sector turístic és altament vulnerable al canvi climàtic i en aquesta etapa de forta recuperació, les mesures per a la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera per part d'aquest sector juguen un paper crucial per al seu futur.”

Pel que fa als recursos, el turisme és responsable de la generació d'una elevada empremta climàtica i ecològica. Requereix un alt consum d'energia i combustible i exerceix pressió sobre els recursos naturals. Les accions pel clima s'han vist frenades durant la pandèmia i actualment la forta recuperació del turisme pot generar un augment significatiu d'emissions de gasos d'efecte hivernacle relacionades amb el transport turístic, posant en perill l'assoliment dels objectius de l'Acord de París centrats en la reducció d'aquestes emissions. A més, segons l'Organització Meteorològica Mundial (OMM).

El sector turístic és altament vulnerable al canvi climàtic i en aquesta etapa de forta recuperació, les mesures per a la reducció de les emissions de CO₂ a l'atmosfera per part d'aquest sector juguen un paper crucial per al seu futur.

Quines són les mesures que els governs i les institucions financeres poden prendre per promoure una major inversió en solucions climàtiques i tecnologies sostenibles en el turisme?

La tecnologia climàtica està emergint com un nou enfocament innovador i transformador per abordar els desafiaments climàtics i el finançament en tecnologia climàtica pot jugar un paper crucial també per al sector turístic.

La tecnologia climàtica té un potencial rellevant per reduir les emissions de carboni i promoure la innovació en l'àmbit climàtic. Això implica que governs i institucions financeres comencin a establir col·laboracions publicoprivades i proporcionin recursos financers per donar suport a les empreses en procés de transició cap a la neutralitat climàtica.

En el text es menciona que la inversió en startups turístiques i tecnologia ha demostrat ser resilient. Com es pot fomentar i donar suport encara més aquest tipus d'inversions en el turisme?

Fomentar la inversió en empreses emergents turístiques i tecnològiques significa, d'una banda, comprendre els nous comportaments dels consumidors i, d'altra banda, capacitar les noves empreses emergents per respondre a la demanda turística que està donant forma als mercats turístics i que ofereix una oportunitat per implementar solucions innovadores i més sostenibles.

En l'última dècada, i especialment amb motiu de la pandèmia, les empreses emergents turístiques i tecnològiques han presentat diversos enfocaments innovadors que permeten l'ús de noves tecnologies per crear un nou valor afegit al turisme.

A més d'oferir una experiència turística intel·ligent basada en tecnologies com el 5G, els serveis basats en el núvol o la intel·ligència artificial, les empreses emergents turístiques i tecnològiques poden mesurar el seu impacte i reorientar les accions per a la reducció dels costos empresarials i per a la sostenibilitat mediambiental.

Per promoure la sostenibilitat, es menciona la importància d'invertir en educació i habilitats. Quines accions poden emprendre els governs i el sector privat per millorar les oportunitats educatives i de formació en el turisme?

Sense educació no hi ha desenvolupament sostenible. Invertir en educació és doncs fonamental per al creixement sostenible del turisme.El turisme s'ha convertit en un factor estratègic de desenvolupament dels països i amb això la responsabilitat de formar professionals competents en turisme passa als governs. Cal gent educada en habilitats específiques com les meta-habilitats, per gestionar i fer front als reptes actuals.

Segons les dades de l'Informe de l'Organització Internacional del Treball (2022), la COVID-19 ha tingut el seu major impacte en els treballadors joves amb conseqüent pèrdua d'ocupació, especialment entre les dones joves.Per fer front a això, els currículums i programes educatius han de centrar-se en la diversitat dels subsectors del turisme, i formar professionals capaços de dissenyar plans estratègics per a destinacions i empreses, implementar el turisme intel·ligent (smart), resoldre reptes reals mitjançant projectes de cocreació i innovació amb el sector privat, i formular escenaris per a la resolució d'impactes i emergències, entre altres.

En definitiva, l'educació és una tasca col·lectiva entre diferents organismes i, cada vegada més, entre entitats internacionals publicoprivades perquè els reptes locals i empresarials del turisme puguin fer front a través d'una perspectiva global sostenible i inclusiva.

Tancar la bretxa de gènere en el finançament és important per impulsar el creixement econòmic i la reducció de la pobresa en el turisme. Quines accions es poden prendre per facilitar l'accés de les dones empresàries al finançament i al capital tant a nivell nacional com internacional?

En primer lloc, per facilitar l'accés de les dones empresàries al finançament i al capital, tant a nivell nacional com internacional, la igualtat de gènere ha de ser incorporat entre els objectius estratègics de desenvolupament sostenible de les polítiques públiques dels països i de qualsevol empresa i destinació turística, per ser reconegut i adequadament regulat.

Atès que les dones tenen una forta representativitat en el turisme i realitzen una contribució important a la sostenibilitat d'aquest sector, és imprescindible analitzar en cada context territorial i empresarial les iniciatives i les condicions que permeten l'accés de les dones emprenedores al finançament i al capital. Així podrem identificar i abordar mancances i definir futures accions. Són imprescindibles les aliances públic-privades entre sectors econòmics que puguin generar sinergies amb el turisme i la formació tant de les dones com de les entitats financeres.