Profesor

SARA CRISTINA MOLARINHO MARQUES

Investigadora Grupo GIRAS (Grup International de Recerca en Arquitectura I Societat) Universitat Politècnica de Catalunya

Máster en Arquitectura Universidade Lusiada, Lisboa, Portugal

Bloque temático: Hotelería; Restauración