Photography from: Detail | CETT
Universidad de Barcelona
About CETT >

MARIA ISABEL ACHAERANDIO PUENTE

MARIA ISABEL ACHAERANDIO PUENTE

Lecturer Escola Superior d'Agricultura de Barcelona - ESAB

PhD in Enology Rovira i Virgili

Investigation group: GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita