Sobre el CETT

Professor

MARIA ISABEL ACHAERANDIO PUENTE

Professora Agregada Escola Superior d'Agricultura de Barcelona - ESAB

Doctorat en Enologia Rovira i Virgili

Grup de recerca: GINEMQUAL - Gestió Integrada de Nematodes Fitoparàsits i dels Efectes sobre el Rendiment i Qualitat de la Collita
Bloc temàtic: Enginyeria Agroalimentaria i Biotecnologia