Photography from: Noves Beques i Ajuts per estudis de Màster Oficial i cursos de millora professional per persones en situació d’atur | CETT
Universidad de Barcelona
Press room > News >

Noves Beques i Ajuts per estudis de Màster Oficial i cursos de millora professional per persones en situació d’atur

18.09.2009
 
Noves Beques i Ajuts per estudis de Màster Oficial i cursos de millora professional per persones en situació d’atur

BEQUES DE MATRÍCULA EN MÀSTERS OFICIALS PER A TITULATS A L'ATUR.
L'ajut, publicat el 20 d’Agost al Butlletí Oficial de l’Estat, consisteix en la obtenció de matrícula gratuïta d'un màster oficial per aquell sol·licitant que es trobi en situació legal d'atur.  L’ import de l’ajut de matrícula serà del preu públic oficial que s’hagi fixat.
Aquest ajut es podrà sol·licitar a la web del Ministeri fins el 30 d’Octubre i el podran sol·licitar aquelles persones amb nacionalitat espanyola entre 25 i 40 anys en situació legal d’atur que estiguin en possessió d’una titulació universitària i que s’hagin matriculat en el curs 2009/2010 d’un curs complert de màster oficial en una universitat pública.   
Més informació: http://www.educacion.es/portada.html

CRÈDIT FORMACIÓ PER AL TREBALL: PRÉSTEC INTERÈS 0%
És un préstec sense interessos que atorga el Departament de Treball, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, per a persones en situació d’atur que vulguin realitzar cursos per millorar la seva inserció laboral.
L’ import mínim és de 1.000€ i el màxim de 6.000€, el termini d’amortització dependrà dels imports. El tipus d’interès del crèdit es del 0% i no es demanen garanties a les persones beneficiàries.
Aquest crèdit el podran sol·licitar aquelles persones majors de 18 anys amb un mínim d’un mes inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya abans de l’1 de novembre de 2009.
Més informació: http://www.oficinadetreball.gencat.cat/socweb/opencms/socweb_ca/home.html   

Categories
beques ajuts màsters cursos aturats