Photography from: Assistència a la jornada del projecte "Representacions i experiències de les comunitats implicades en conflictes bèl·lics en els espais patrimonials de memòria" | CETT
Universidad de Barcelona

Assistència a la jornada del projecte "Representacions i experiències de les comunitats implicades en conflictes bèl·lics en els espais patrimonials de memòria"