Professor

AINA PEDRET SANTOS

Tècnica de Turisme Ajuntament de Barcelona

Màster en Mediació Intermediterrània: Inversió Econòmica i Integració Intercultural Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i territori