Sobre el CETT

AURORA RULL FERRÉ

Tècnic de Projecte Fundació Miquel Agustí

Llicenciatura en Biologia Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic/Departament: Enginyeria Agroalimentaria i Biotecnologia