Professor

LLUÍS SAEZ GIOL

Consultor i Investigador Social

Doctorat en Sociologia Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Investigació en turisme, Hoteleria i gastronomía, Marketing i comercialització