Fotografia de: Presentació | CETT
Universitat de Barcelona
CETT i Empresa > Emprenedoria >

Presentació

La Fundació Gaspar Espuña-CETT (FGE-CETT) és una entitat constituïda l'any 2000 amb l’objectiu d’impulsar la formació, la investigació i el coneixement del turisme, l'hoteleria i la gastronomia. Entre els principis d'aquesta institució es troben fomentar el coneixement turístic, impulsar la ciència del turisme potenciant la investigació, reforçar la vinculació del CETT amb el sector professional i institucional, potenciar la internacionalització del CETT i ajudar els alumnes en l'ampliació dels seus coneixements tant en el nostre país com a l'estranger. També vol estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme.

Un dels àmbits prioritaris de treball de la FGE-CETT és el de la cultura emprenedora. Amb una cultura de centre basada en la innovació i l’emprenedoria, la FGE-CETT defensa una emprenedoria responsable, oberta i en xarxa, tot treballant per potenciar la generació de projectes emprenedors, impulsant la innovació i creant sinergies on les idees de negoci puguin adquirir forma, gràcies a projectes amb visió de futur. 

Per això, en el seu afany per potenciar i fomentar el desenvolupament d'activitats turístiques, la FGE-CETT vol incentivar els joves emprenedors a desenvolupar les seves idees, a donar-hi forma i ajudar a fer que els seus projectes es converteixin en una realitat. En aquest sentit, i com a entitat d'interès social, pretén impulsar les iniciatives emprenedores, donant-hi suport. Així, premia els millors projectes d'empresa turística dotant-los de recursos financers, oferint-los el know-how dels professionals a través del mentoring, generant networking i facilitant el contacte dels emprenedors amb possibles inversors. Amb aquesta finalitat, la FGE convoca el XIII Concurs de Projectes Emprenedors en el Sector Turístic.

Més info: [http:/]www.cett.es/