Fotografia de: Què cal presentar i procediment de selecció | CETT
Universitat de Barcelona
CETT i Empresa > >

Què cal presentar i procediment de selecció

Bases edició 2016-2017

Què cal presentar

Els participants hauran d’omplir el formulari de sol·licitud de participació correctament complimentat entre l’ 1 de juny de 2016 i el 5 de gener de 2017, i hauran d'adjuntar al formulari la documentació següent:

 • Per a les persones físiques que presentin un projecte:

  • Còpia del DNI de les persones que presenten el projecte
  • Currículum
 • Per a la presentació del projecte empresarial d'una empresa ja constituïda: 

  • Còpia del DNI de les persones físiques que realitzen la inscripció
  • Còpia del NIF de l’empresa
  • Còpia de documentació pública acreditativa de la representació o dels poders amb els que actua
  • Còpia de l’escriptura de constitució i de les modificacions posteriors que hagi sofert

Procediment de Selecció

ETAPA I

 • Presentació d’idees innovadores amb la documentació requerida

  Inici: 1 de juny de 2016
  Finalització: 5 de gener de 2017

 • Selecció d'idees

  Per delegació del jurat, un primer equip tècnic format pel director de formació de CETT-UB, el director de recerca de CETT-UB, un representant de CETT Consultors i el director de la Fundació Gaspar Espuña – CETT, duran a terme la selecció d'idees, triant aquelles que considerin més responsables, innovadores, econòmicament viables i ofereixin productes o serveis vinculats als àmbits de turisme, hoteleria i/o gastronomia.

En aquesta primera etapa els participants podran ser requerits per a que realitzin un Elevator Pitch.

Les idees preseleccionades rebran la notificació el 10 de febrer de 2017.

ETAPA II

 • Desenvolupament i presentació del projecte d'empresa

Els participants preseleccionats hauran de realitzar un pla d'empresa, que posteriorment hauran de presentar davant d’un equip tècnic. La data límit d’enviament del pla d’empresa és el 31 de març de 2017.

El projecte s'haurà d’adjuntar en format PDF a través d’un enllaç web que els organitzadors del concurs indicaran als candidats preseleccionats. El projecte constarà de dos documents: el pla d’empresa i una síntesi del pla d’empresa no superior a les 5 pàgines. S’hauran d’adjuntar els dos documents per separat, i els noms dels documents hauran de ser: nomdelprojecte, en el cas del pla d’empresa, i nomdelprojecte_sintesi en el cas de la síntesi.

Selecció dels projectes finalistes

En aquesta segona etapa, un equip tècnic especialitzat, format per especialistes dels següents àmbits: economia, finances, màrqueting, aspectes jurídics, qualitat, medi ambient i creació d’empreses, durà a terme, per delegació del jurat, la selecció dels projectes finalistes. En aquest procés, els candidats hauran de fer una presentació oral del seu projecte davant d'aquest equip tècnic especialitzat. Aquesta presentació, d’una durada màxima de 10 minuts, tindrà lloc a començaments de maig de 2017.

La notificació dels projectes finalistes es realitzarà a mitjans del mes de maig de l'any 2017. 

ETAPA III

Els projectes seleccionats com a finalistes passaran a ser valorats pel jurat. Els finalistes també hauran de defensar oralment el seu projecte davant d'aquest jurat, durant la segona quinzena del mes de maig. El jurat, un cop escoltats els candidats i analitzat l'informe de l'equip tècnic especialitzat, escollirà els tres projectes que consideri mereixedors dels premis.

El premi es lliurarà en un acte públic durant el mes de juny de l'any 2017.