Professor

DAVID PEGUERO MANZANARES

Avda. Can Marcet 36-38 Estudis d’Hotrleria I Turisme S.A

Màster en Dirección de Empresas Hoteleras y de Restauracion Universitat de Barcelona

Grup de recerca: Allotjaments Turístics i Restauració
Àmbit d'especialització: Gestió hotelera