Professor

FERMÍ VILLAR CHAVARRIA

President Amics de la Rambla

Llicenciatura en Filologia Anglesa Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i territori