Professor

IVÁN ÁLVAREZ LEÓN

CEO Emotional Data

Doctorat en Urbanisme Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Hoteleria; Marketing i comercialització
Experiència investigadora: +6 anys