Professor

IVÁN ÁLVAREZ LEÓN

CEO Emotional Data

Doctorat en Urbanisme Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Hoteleria, Marketing i comercialització