Professor

JORDI ESTRUGA TEIXIDÓ

Guest Events Operations Director Fira Barcelona

Llicenciatura en PDD-Management Development Program IESE

Bloc temàtic: Empreses i serveis turístics