Fotografia de: Detall | CETT
Universitat de Barcelona
Sobre el CETT
Sobre el CETT >

JORDI ESTRUGA TEIXIDÓ

Guest Events Operations Director Fira Barcelona

Llicenciatura en PDD-Management Development Program IESE

Bloc temàtic/Departament: Empreses i serveis turístics