Professor

JORDI HEREU BOHER

President IdenCity

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses ESADE

Bloc temàtic: Marketing i comercialització