Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

MARC CABALLÉ VAN MOL

Consultor en Organització d'Esdeveniments Esportius

Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport INEFC Universidad de Barcelona

Bloc temàtic/Departament: Empreses i serveis turístics