Professor

NATÀLIA SÁNCHEZ CASTRO

Tècnica Superior de Gestió Ajuntament de Barcelona

Màster en Sostenibilitat Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic: Turisme i territori