Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

NATÀLIA SÁNCHEZ CASTRO

Tècnica Superior de Gestió Ajuntament de Barcelona

Màster en Sostenibilitat Universitat Politècnica de Catalunya

Bloc temàtic/Departament: Turisme i territori