CETT I EMPRESA
E3

Career Services

El Career Services està format per un equip de cinc professionals que tenen com a principals responsabilitats les d'orientar i ajudar a l’alumne en la seva formació pràctica i posterior inserció laboral, facilitant-li el contacte amb les millors empreses del sector, organitzant activitats destinades al coneixement de les mateixes, així com realitzant un seguiment personalitzat al llarg dels seus estudis.

Anualment, el CETT rep més de 1.400 demandes laborals destinades a l'alumnat i antic alumnat, i es signen uns 700 convenis de col·laboració amb les principals empreses del sector.

Igualment  el Career Services gestiona i coordina l’assignatura de Pràcticum, les estades pràctiques internacionals i el PFG en empreses, cercant les propostes més idònies per a cada alumne, formalitzant els convenis, el seguiment, tutorització i la supervisió en l’avaluació final .  Aquesta tutorització des del centre docent es veu reforçada per la figura del propi tutor dins l’empresa i amb reunions de seguiment des del Career Services. 

Pràctiques a les empreses

"Gestionem i coordinem l'assignatura Pràcticum en els aspectes de: realització dels convenis, seguiment de les pràctiques i avaluació de l'assignatura"

Objectius:

  • Aconseguir la formació integral teòrica i pràctica dels estudiants.
  • Adaptar el perfil professional dels alumnes a les necessitats actuals de les empreses del sector turístic.
  • Contribuir a l'obtenció d'una formació de qualitat pels alumnes.

DURADA DEL PROGRAMA PRÀCTICUM

La durada mínima de les pràctiques, per l'obtenció de crèdits, és de 225 hores (aprox. 3 mesos) i la màxima de 500 hores. Aquest programa es pot desenvolupar en qualsevol moment de l'any pels estudiants de Grau de Turisme.

MARC LEGAL

El CETT elabora per cada estudiant un Conveni de col·laboració educativa amb l'empresa per la realització d'aquestes pràctiques. Els estudiants estan acollits per l'assegurança escolar.

Full de sol·licitud d'alumnes en pràctiques

Borsa de Treball

El Career Services contínua al llarg de la carrera professional dels alumnes, això vol dir que una vegada finalitzats els estudis, es segueix donant una atenció personalitzada, orientant, assessorant i ajudant en la inserció i millora laboral. El servei manté un contacte directe i fluid amb les empreses del sector, aconsellant sobre els professionals que millor poden donar resposta  a les seves necessitats. Actualment els alumnes i antics alumnes del CETT poden consultar a través del campus virtual totes les demandes laborals i de practiques ofertades i presentar una candidatura.

Objectius:

  • Facilitar la inserció laboral d'alumnes i antics alumnes que cerquen feina o que busquen millores professionals.
  • Orientar i assessorar als alumnes i exalumnes en qüestions laborals.
  • Posar en contacte els professionals o futurs professionals amb les empreses amb llocs de treball a cobrir.

FUNCIONAMENT DEL SERVEI PER LES EMPRESES

Qualsevol empresa que cerqui algun candidat per treballar, pot fer-nos arribar la sol·licitud laboral. Aquesta oferta es publicarà al Campus Virtual de la web del CETT (on hi tenen accés tots els alumnes de CETT i els associats de CETT Alumni.

D'altra banda es farà una preselecció de possibles candidats que s'adeqüin al perfil demanat. Els candidats son informats de les condicions de l'oferta concreta.

Full de Sol·licitud Laboral


ALTRES CANDIDATURES

Si t'interessa treballar amb nosaltres, envia'ns el teu CV. El tindrem en compte per possibles processos de selecció per les empreses del grup.

Podeu contactar directament amb el nostre departament per telèfon al 935040408o per email a careerservices@cett.cat