Recerca

Memòries

La web del Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori (TCT) ofereix una visualització de les principals línies de treball del grup, així com material relacionat amb els estudis i projectes formatius. Dites actuacions es troben recullides en les següents memòries dels darrers cursos: