Professor

JOANA DÍAZ PONT

Consultora en l'àmbit social i comunicació ambiental, governança internacional i corporativa

Doctorat en Sociologia Universitat Autònoma de Barcelona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització
Experiència investigadora: +12 anys