CONEIXEMENT / RECERCA
Cenrec

El Centre de Recursos / Biblioteca

És un centre multidisciplinari que ofereix gran quantitat de recursos per tal que l’ alumne pugui reforçar, completar o ampliar la seva formació d’ acord amb les seves preferències, necessitats i disponibilitat, més enllà de l’ aula de classe.

El centre disposa de diferents mitjans de suport: multimèdia, connexions telemàtiques, audiovisuals, etc. així com de materials adquirits o elaborats per l’ equip docent del CETT i dissenyats per a l’aprenentatge personalitzat, concretament de llengües i especialitats turístiques i hoteleres.

El centre de recursos integra:

  • una àrea de noves tecnologies
  • una secció d’ autoaprenentatge de llengües
  • un centre de documentació turística
  • una biblioteca

Més info: http://www.cett.es/cenrec/