Fotografia de: El CETT participa en el I seminari d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona | CETT
Universitat de Barcelona

El CETT participa en el I seminari d'Internacionalització de la Universitat de Barcelona

23.04.2010
 

Aquest primer seminari, organitzat des del Vicerectorat i de la Comissió de Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona tracta de recollir les primeres experiències del pla, i debatre alguns temes fonamentals a partir de les aportacions de destacats especialistes de l'exterior per part de tots els estaments implicats. El seminari va dirigit eminentment a tot el personal de la UB implicat en temes internacionals i dels que poden estar-hi en un futur immediat, així com a aquelles persones d'altres institucions que puguin estar interessades en el tema.
 A la jornada dedicada a la Captació de Talent i Fires Internacionals, es va celebrar la taula rodona "La mobilitat de professors, estudiants i personal d'administració i serveis", a on la Sra. Elisenda Farràs, Directora de l’Espai Estudiant Empresa CETT-UB (E3), va tenir l'oportunitat d'explicar a la resta de la comunitat acadèmica les  diferents col·laboracions i experiències relatives a la mobilitat pràctica a nivell  internacional dels alumnes del CETT, i com des del centre es realitzen diferents activitats, com el Mou-te, destinades a promoure aquesta mobilitat.
 El Seminari va tenir lloc a la Universitat de Barcelona durant els dies 20, 21 i 22 d'abril.

Categories
i seminari internacionalització UB