Fotografia de: Es fa publica la primera memòria de responsabilitat social del CETT - Any 2009 | CETT
Universitat de Barcelona

Es fa publica la primera memòria de responsabilitat social del CETT - Any 2009

29.07.2010
 

El Grup CETT participa en el programa RSE PIME, que promou el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya. Aquest programa aporta un mètode i elements per a la planificació de la RSE, i alhora és un estímul per al desenvolupament de l’objectiu estratègic.
Aquest és el primer any que el CETT, centre internacional de formació i transferència de coneixement en hoteleria i turisme adscrit a la Universitat de Barcelona, i que forma part del Grup CETT, fa una memòria de sostenibilitat segons les indicacions del Global Reporting Initiative (GRI).
La informació inclosa comprèn les activitats realitzades per CETT durant el període comprès entre l'1 d'octubre de 2008 al 1 d'octubre de 2009. El cicle de presentació de memòries es preveu que sigui anual.
Mitjançant una enquesta enviada a una mostra dels nostres grups d’interès hem pogut determinar part de la materialitat de la informació recollida, que hem complementat amb les nostres consideracions i reflexions internes, tenint en compte la nostra estratègia de responsabilitat social.
Per atendre qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb la nostra organització a la direcció de correu electrònic: carme.cassa@cett.es o al telèfon 934 280 777.
Podeu accedir a la Memòria a través del següent enllaç:

Categories
memòria responsabilitat social cett 2009
Material relacionat
memoria_RSC09_CETT.pdf