Fotografia de: Preinscripció universitària. Convocatòria de retitulats: Del 8 al 10 de febrer | CETT
Universitat de Barcelona

Preinscripció universitària. Convocatòria de retitulats: Del 8 al 10 de febrer

04.02.2011
 
Preinscripció universitària. Convocatòria de retitulats: Del 8 al 10 de febrer
Destinada a aquelles persones, titulats TEATS i  Diplomats en Turisme, que vulguin obtenir la nova titulació europea de GRAU EN TURISME.

En aquest sentit, l’estudiant haurà de cursar un total de 60 crèdits ECTS (corresponent a la totalitat d’un curs acadèmic) del currículum de la Titulació de Grau en Turisme.


Les assignatures a cursar difereixen en funció de l’especialitat que l’estudiant desitgi cursar:

  • Direcció Hotelera
  • Direcció Turística


ASSIGNATURES, CRÈDITS I HORARIS

  • ALUMNES QUE PROVENEN DEL TEAT
  • ALUMNES QUE PROVENEN DE LA DIPLOMATURA EN TURISME


 
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA AL CURS

El procés de preinscripció a aquests estudis serà unificat i específic, i anirà a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés als estudis de retitulació dels estudiants diplomats, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.


La preinscripció es farà al portal https://accesnet.gencat.cat.
 
DATES

  • Preinscripció: del 08 al 10  de Febrer
  • Assignació: 14 de febrer
  • Matrícula: la matrícula dels estudiants assignats  es farà a l’EUHT CETT-UB els dies 16 i 17 de febrer


 
ASSIGNACIÓ DE PLACES

L’assignació de places es farà tenint en compte el requisit de titulació prèvia (no adaptada a l'EEES) a la qual va dirigida cadascuna de les opcions de retitulació, segons la nota d'accés, és a dir, la nota mitjana de l'expedient acadèmic, independentment de quan s'hagi tancat l'expedient dels estudis universitaris que donin accés als estudis de retitulació que se sol·liciten.
La nota mitjana de l’expedient acadèmic es calcularà segons el que prescriu el Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (art. 56,f), i l'Acord de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 25 de març de 2010.


 
ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT

Els estudiants que accedeixin en aquests estudis disposaran d’una distribució de les assignatures a cursar pensada de forma específica per aquest col·lectiu, i planificada en torn de tarda per facilitar el seguiment de la formació. També existeix la possibilitat de combinar assignatures en grup de matí i tarda, si això li permet flexibilitzar la seva assistència.
Considerant les dificultats que en un moment determinat pogués suposar el haver de compaginar els estudis amb el desenvolupament d’una tasca professional, des del CETT posem tots els mitjans al nostre abast per a mirar de flexibilitzar al màxim les possibilitats de matricula, incloent la possibilitat de realitzar matricules menors a la totalitat d’un curs, a fi de que sigui més còmode per a l’estudiant.


 
PODEU SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ AL CORREU ELECTRÒNIC: susana.vidal@cett.es

Categories
preinscripció