Professor

ALBERT SIERRA REGUERA

Responsable de Noves Tecnologies Agència Catalana del Patrimoni

Llicenciatura en Geografia i Història Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Turisme i cultura; Turisme i territori