Professor

ALEJANDRO SEVY ELIAS

Soci consultor Sevyservice Associates, S.L.

Doctorat en Estudis Empresarials Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Economia i empresa, Marketing i comercialització, Restauració