Sobre el CETT

Professor

ANA REVENTÓS GIL DE BIEDMA

Communication strategy & planning Own Business

Màster en Gestió Cultural Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització