Universitat de Barcelona
Sobre el CETT

ANTONI MATAS TARRUELLA

Director general Europaper, SL, Enric Cirici, SA, Mollet Paper, SA.

Llicenciatura en Direcció i Administració d'Empreses Universitat Ramón Llull

Bloc temàtic/Departament: Economia i empresa