Professor

BEGOÑA FERNÁNDEZ BENÍTEZ

CEO & FOUNDER GoandBe Creative Services S. L

Màster en Educació, especialitat Turisme UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Bloc temàtic: Economia i empresa; Empreses i serveis turístics; Marketing i comercialització; Turisme i territori