Professor

BEGOÑA FERNÁNDEZ BENÍTEZ

CEO & FOUNDER GoandBe

Màster en Educació, especialitat Turisme UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Bloc temàtic: Economia i empresa, Empreses i serveis turístics, Marketing i comercialització, Turisme i territori