Professor

CONCEPCIÓ AGUSTÍ PARAREDA

Dept. Seguretat Alimentària Moncho's Group

Llicenciatura en Biologia Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Nutrició, Ciències de l'Alimentació i la Gastronomia; Restauració