Professor

EDUARD VANDELLOS SOLDRA

CEO i Art Director CREACTIVITAT

Llicenciatura en Belles Arts Universitat de Barcelona

Bloc temàtic: Marketing i comercialització, Turisme i territori